Vattenbrunnen

Skickliga brunnsborrare från Elvings i aktion. Berg nåddes efter 10m, vilket innebar att foderröret blev 12m. Första bra vattengivande sprickbildning vid 29m, vilken gav 360l/tim.
Borrningen fortsatte mot 80m som slutmål. Vid 75m uppdagades en rejäl spricka, vilken resulterade i ett tillflöde på 660 liter/tim. och i bästa fall ca. 15840 liter/dygn. Acceptabelt slutresultat är enligt Elvings 2400L/dygn.