Byggnadsplacering

En kostnadseffektiv finutsättning med precision
Under hösten 2018 gjordes en grovutsättning av byggnadens placering för att få en ungefärlig nivåangivelse för ritningarna som gjordes som underlag för ansökan om byggnadslov. Sommaren 2019 fick vi hjälp av Eddie Skinnari från företaget TRIG AB,  som gjorde en finutsättning för byggnadens slutliga placering och för de 16 grundplattor som huset ska stå på. Markeringsstolpar för grundläggningssystemet  Surefoots mikropålningsplattor sattes ut med en precision  om +- 5 mm. En timme efter slutfört arbete skickade Eddie över en pdf-fil med måttindelningen och höjden på varje grundstolpe som byggnaden ska vila på. Mer om finutsättning och mätteknik kan du finna hos Trig