View Post

Målning av grund/golvram

Lördag 28 augusti målade Monika golvramen samtidigt som Henrik borrade hålen för skruvarna som ska fixera trästommen. Det var ett underbart sensommarväder som underlättade arbetet. Vi hälsade på kvigorna som …

View Post

Design

Aktörer samt sakförhållanden vid designprocessen Byggnaden är i första hand en ”laborationslåda” där designen har styrts av några få faktorer: solinstrålning, tomtens topografi, tillämpad energiteknik och tillgängligt material på Blocket. …

View Post

Husgrunden

Ett nytt innovativt och enkelt grundläggningssystem Valet av grundläggningssystem, efter en genomgång av befintliga system, föll på en tämligen ny produkt från det Australienska företaget Surefoot, med nystartad tillverkning i …

View Post

Arbetsplatsen

En temporär arbetsstruktur För att förenkla arbetet vid insatser som sträcker sig över några dagar, används en campinginredd VW Transporter som fungerar som bostads- och transportfordon, vilken tillsammans med en …

View Post

Skogsträdgården

Att anlägga en Skogs-/köksträdgård ”En skogsträdgård är ett odlingssystem som försöker efterlikna naturliga ekosystem, så som en skog, en lund eller ett skogsbryn. Skogsträdgården domineras av fleråriga (perenna) växter och …

View Post

Biogasproduktion

En biogasanläggning som även producerar flytande växtnäring För att reducera såväl miljöpåverkan och kostnader kommer projektet att omfatta en nyutvecklad biogasanläggning från företaget Homebiogas. Syftet är att under en betydande …

View Post

Byggnaden

Byggnadens design och konstruktion Byggnaden konstruktionen är till del en konsekvens av arkitekten Le Corbusiers uttalande om att hus är: machines à habiter = ”maskiner att bo i”. Det som …

View Post

Energiteknik

Spjutspetsteknologi möter den äldsta formen av markanvändning Den huvudsakliga energin, i detta off-grid-bygge, kommer i huvudsak att produceras av solpaneler som ger både elenergi och varmvatten. Elektriciteten kommer att lagras …

View Post

CO2

Laborationens målsättning är att försöka reducera försökspersonernas nuvarande CO2 utsläpp om 10-11 ton/person och år till världssamfundets mål om 1 ton/person. För att säkerställa resultatet kommer olika mät-applikationer att användas …

View Post

Biotop

Det konceptuella konstverket Resiliens som är en hybrid av natur och kultur har ingått samverkan med Länsstyrelsen Västra Götalands Län. I ett första steg gav Länsstyrelsen dispens att avstycka marken …

View Post

KKV

Detaljkonstruktioner på Konstnärernas Kollektivverkstad En betydande del av byggnadens bärande stolpar är tillverkade på KKV i Göteborg. I bildserien visas de 16 stolpar som ska monteras på grundplattorna från Surefoot