Tillverkning av grundstolpar

2019-12-08 . Tillverkningen av grundstolpar och x-stag till dessa inleds på Konstnärernas kollektivverkstad KKV. Vid finutsättningen av mikropålningssystemet fick vi också nivåangivelser som fungerade som höjdmått för stolparna. Då KKV erbjuder verktyg och maskiner gick processen smidigt.

Skriv en kommentar