Tillverka och montera syll

15 november:  Idag började vi med träkonstruktionen. Vi tillverkar och monterar den första syllen på vilken väggstolparna ska resas.

Skriv en kommentar