Svetsning av stålstomme

2021-09-03  Urban och Henrik påbörjar konstruktionen av stålstommen på Urbans familjegård i Holmarp. Efter avslutad svetsning transporteras stommen till vår tomt där den monteras på plats.