Skogsträdgården

Att anlägga en Skogs-/köksträdgård
”En skogsträdgård är ett odlingssystem som försöker efterlikna naturliga ekosystem, så som en skog, en lund eller ett skogsbryn. Skogsträdgården domineras av fleråriga (perenna) växter och kännetecknas av en struktur i flera olika skikt, både ovan och under jorden. Med hjälp av de olika skikten kan växterna utnyttja det infallande solljuset, vattnet och näringsämnena optimalt. Till skillnad från ett naturligt ekosystem är skogsträdgården fylld av växter som är till nytta för människan, så som nöt- och fruktträd, bärbuskar eller fleråriga grönsaker. Det finns även vissa växter som är rent funktionella, så som kvävefixerande växter som förbättrar jorden eller marktäckare som skyddar jorden och håller den fuktig precis som löven i ett skogsbryn.

Målsättningarna med en skogsträdgård är att få en hög skörd från många olika växter och att i största möjliga mån skapa en självskötande odling som kräver en så liten mänsklig arbetsinsats som möjligt. I skogsträdgården vill man också ta till vara på och använda lokala resurser för att skapa en god ekologisk hälsa. Målsättningarna med skogsträdgården kan uppnås genom att minimera konkurrensen mellan växter, se till att marken är täckt hela tiden och genom att ge förutsättningar för skogsträdgården att skapa sin egen bördighet med hjälp av exempelvis kvävefixerande växter. I en hälsosam skogsträdgård finns det varierande miljöer och blommande växter under en stor del av säsongen för att gynna växtarter, djur och insekter som hjälper till med skadedjur och pollinering. Allt detta skapar levande jord och ger friska växter, vilket i sin tur innebär att vi så småningom kan låta naturen sköta en stor del av arbetet i skogsträdgården”. Texten som är författad av Philipp Weiss är hämtad från Skogsträdgårdsbloggen