T-Emballage Bygg som utvecklar klimatoptimerade produkter för byggnaders klimatskal deltar genom att göra en översyn av byggnadens konstruktion och därefter leverera för ändamålet anpassade produkter. 

T-Emballage Byggs policy: ”Vi vill inspirera oss själva, våra partners, kunder och konkurrenter till att förändra branschen med nya mer miljövänliga produkter. Vi vill också vara tydliga med vad vi gör för att minska klimatpåverkan. Som ett led i att minska miljöpåverkan har vi nu utvecklat en luft och ångspärr som är baserad på grön bioplast. Luft- och ångspärren T-Tät Standard BIO, som sitter i husväggen, består till 90 procent av fossilfritt material. Den gröna plasten är även helt återvinningsbar”.

Dela projektet