Surefoot har till ett reducerat pris levererat det första grundläggningssystemet till Sverige. Surefoot är ett enkelt system som är ett alternativ till traditionella betongplintar och markskruvar. Genom att pålningsrören drivs ned i backen diagonalt klarar modell S250  drygt 11 tons belastning  och det fordras 6,5 tons kraft för att dra fixturen ur marken. Det är ett system som monteras med en bilningshammare samt en medföljande adapter och arbetet är tämligen enkelt att utföra även för en amatör/nybörjare.

Dela projektet