Ruukki agerar som konstnärliga medskapare genom att leverera bärande plåt T70-57L-1058 vilken är lämplig för isolerade tak, oisolerade tak och bjälklag. För en så optimal konstruktion som
möjligt används Poimu, Ruukkis program för plåtdimensionering.

Dela projektet