Skickliga brunnsborrare från företaget Elvings var på plats och borrade en vattenbrunn trots vinterkyla och snö. (Samtliga maskiner drivs med fossilfri diesel)
Berg nåddes efter 10m, vilket innebar att foderröret blev 12m. Första bra vattengivande sprickbildning vid 29m, vilken gav 360l/tim.
Borrningen fortsatte mot 80m som slutmål. Vid 75m uppdagades en rejäl spricka, vilken resulterade i ett tillflöde på 660 liter/tim. och i bästa fall ca. 15840 liter/dygn. Acceptabelt slutresultat är enligt Elvings 2400L/dygn.

Dela projektet