För elproduktion under uppbyggnadsfasen  har Champion Norden tacknämligt levererat ett dual fuel elverk. Initialt  ska elverket drivas med BioGasol, som har samma kemiska sammansättning som konventionell gasol, men är tillverkad av 100% hållbar och förnybar biomassa från matavfall och vegetabiliska oljor. Elverket ska under projektets driftsfas användas som backup, för batteriladdning och för driftslaborationer med egenproducerad Biogas.

Dela projektet