BORGA som har levererat högprofilplåten till byggnadens golvbjälklag arbetar för förbättrad resurshushållning i den egna verksamheten. De utvärderar och kompenserar för miljö- och samhällspåverkan från sina produkter och involverar både leverantörer och kunder i denna process.

De bedriver verksamheten i enlighet med god miljöstandard och på ett sätt som minst motsvarar de krav som ställs av tillämplig lagstiftning. De följer upp utfall och reviderar kontinuerligt målsättningarna i syfte att minska företagets miljö- och klimatpåverkan.

Citat: ”EKOLOGISK HÅLLBARHET – VÅRT ANSVAR FÖR MILJÖN OCH KLIMATET
Borga kommer från landsbygden och för oss är det både naturligt och självklart att vi bryr oss om miljön och klimatet. För oss utgör hållbarhetsarbetet i mångt och mycket en fråga om att känna ett ansvar för miljön, och att göra något på riktigt för att bidra till ett bättre klimat på både kort och lång sikt”.

 

Dela projektet