AGA- Linde Gas AB deltar som konstnärliga medskapare genom att tillhandahålla AGA Biogasol, vilket är glädjande men också en förutsättning för att nå projektets mål. Biogasolen  är  av nödvändighet då solcellerna inte alltid genererar elektricitet.  Biogasolen kommer då att driva ett gasoldrivet elverk som laddar byggnadens batteribank. Dessutom kommer biogasolen att användas för matlagning under den varmare delen av året.


Fakta:
AGAs fossilfria gasol utvinns av förnybara råvaror, exempelvis fetter och vegetabiliska oljor. Det är en biprodukt från produktionen av biodiesel (HVO) och tillverkningen av biobensin. Palmolja eller dess biprodukter har inte använts i framställningen. Växthusgasutsläppen blir 95 % lägre jämfört med helt fossilbaserad gasol.

Dela projektet