Montering och målning av grund

2020-08-03.  Pandemin med efterföljande vaccinationer gör att vi kommer igång sent med monteringen och målningen av byggnadens grund. Tack vare den precisa måttangivelsen vi fick vid finutsättningen har arbetet med grunden fungerat fint.

Skriv en kommentar