Montering av golvbjälklag

Lördagen 23 oktober: Under fyra dagar monterar vi högprofilplåtarna som Borga levererade och som utgör byggnadens golvbjälklag. Det var 8 plåtar som monterades och de väger drygt 100 kg/st.  Med hjälp av en vinsch, lastpallar och en ”träsläde” som underlättade vändningen och förflyttningen i sidled, lyckades vi placera ut de 8 plåtarna.

Skriv en kommentar