Montage av trästomme

2022-05-20. Våra vänner Urban och Bengt-Åke hjälper oss att slutföra resningen av byggnadens trästomme samt montage av skjutdörrspartiet.