Leverans av avjämningsmassa från Finja

Augusti 2023
Finja levererar avjämningsmassa som ska användas till badrumsgolvet.