Konstruktion av mellanvägg

22-11-17 Inför jobbet med den stabiliserande metallkonstruktionen som får en ”multifunktion”, bistod vår gode granne Urban oss med en metallsåg och svets.
Den multifunktionella metallkonstruktionen tjänar som vägg mellan badrum och kök, stabiliserande stöd för hela byggnaden och brandsäkert schakt för det rökrör som ska monteras diagonalt från den vedeldade köksspisen ut genom norrväggen.