KKV

Detaljkonstruktioner på Konstnärernas Kollektivverkstad
En betydande del av byggnadens bärande stolpar är tillverkade på KKV i Göteborg. I bildserien visas de 16 stolpar som ska monteras på grundplattorna från Surefoot