Installation av pump

2021-08-13  Urban kom med sin kärra med slangvindan för att installera brunnspumpen. Pumpmodellen är gjord för att drivas med solceller. Arbetet flyter väl tills vi startar pumpen som suger in sand och skär ihop. Installationen avbryts och 75 meter slang med monterad pump dras upp igen. Pumpen lämnas in till Grundfos i Mölndal, som meddelar att pumpen är trasig varvid en ny servicedel beställs från Mexiko då denna pump endast tillverkas där. Leveranstid är 3 månader. Nytt försök våren 2022.