Installation av infiltration

22-10-10 Något som inte var exakt planerat i tid m.m. var att vår gode och skickliga granne Urban, glädjande dök upp med en grävmaskin och på knappt 4 timmar färdigställde schaktning och igenfyllnad av avloppsdike för infiltration av gråvatten.