Grundläggning

2019-08-01. Vi börjar med grundläggningen som omfattar 16 st. Surefoot-fixturer, vilket är ett mikropålningssystem från Australien. Varje fixtur pålades fast med fyra rör som via en adapter anslöts till vår billiga bilningsmaskin från Lidl. Bilningsmaskinen var för vek och gav upp när drygt hälften av rören var monterade, vilket berodde på att en del större stenar gav för stort motstånd. För att fortsätta arbetet hyrdes en starkare Bosch via tjänsten Hygglo. Maskinen var dock för tung för att köra för hand, vilket tvingade oss att tillverka en ”borrigg” av trä. Borriggen förenklade arbetet betydlig då det endast krävdes att man höll strömbrytaren intryck, så gjorde tyngden och maskinens slagkraft jobbet. Om vi hade valt att göra jobbet med en kraftfull maskin från start hade det nog inte tagit mer än en arbetsdag för att utföra arbetet.

Skriv en kommentar