Förberedelser för avlopp

September 2023
Vi hyr en borrmaskin med magnetfot för att såga upp två hål i golvramen. Ett för gråvattenavloppet och ett för anslutning av gasol, el och vatten.