Energiteknik

Spjutspetsteknologi möter den äldsta formen av markanvändning
Den huvudsakliga energin, i detta off-grid-bygge, kommer i huvudsak att produceras av solpaneler som ger både elenergi och varmvatten. Elektriciteten kommer att lagras i samma typ av batterier som står för reservkraften i det japanska snabbtåget Shikansen och som strömkälla i en del extrema undervattensfarkoster. Verket Resiliens kommer således att bli en hybrid mellan spjutspetsteknologi och en
skogsträdgård, vilket förmodligen är världens äldsta form av markanvändning och dessutom det mest motståndskraftiga agro-ekosystemet. Fortsättning följer…..