Design

Aktörer samt sakförhållanden vid designprocessen
Byggnaden är i första hand en ”laborationslåda” där designen har styrts av några få faktorer: solinstrålning, tomtens topografi, tillämpad energiteknik och tillgängligt material på sajter för överskottsmaterial. ”Estetiken” är således en biprodukt av funktion och tillfälligheter. Byggnaden är skissad på papper och sedan digitalt processad i Adobe Illustrator, Autodesk Revit och Autodesk 3Ds Max.

Aktörer vid byggnadens design, konstruktion och uppförande:
Lars-Erik Lundahl, Kontrollansvarig.

Henrik Blaszczyk, Byggnadsdesign, digitala processer,
tekniktillämpningar och projektledning.