CO2

Laborationens målsättning är att försöka reducera försökspersonernas nuvarande CO2 utsläpp om 10-11 ton/person och år till världssamfundets mål om 1 ton/person. För att säkerställa resultatet kommer olika mät-applikationer att användas bl.a. den från Svalna.