View Post

Svetsning av stålstomme

2021-09-03  Urban och Henrik påbörjar konstruktionen av stålstommen på Urbans familjegård i Holmarp. Efter avslutad svetsning transporteras stommen till vår tomt där den monteras på plats.

View Post

Montering och målning av grund

2020-08-03.  Pandemin med efterföljande vaccinationer gör att vi kommer igång sent med monteringen och målningen av byggnadens grund. Tack vare den precisa måttangivelsen vi fick vid finutsättningen har arbetet med …