Se

Tomten

Strävandet för att finna ”rätt” tomt. Efter tre års letande efter den optimala platsen för projektet, hittades en tomt som genom den omgivande topografin och växtligheten skapar ett mikroklimat och …

Se

Design

Aktörer samt sakförhållanden vid designprocessen Byggnaden är i första hand en ”laborationslåda” där designen har styrts av några få faktorer: solinstrålning, tomtens topografi, tillämpad energiteknik och tillgängligt material på Blocket. …

Se

Husgrunden

Ett nytt innovativt och enkelt grundläggningssystem Valet av grundläggningssystem, efter en genomgång av befintliga system, föll på en tämligen ny produkt från det Australienska företaget Surefoot, med nystartad tillverkning i …

Se

Arbetsplatsen

En temporär arbetsstruktur För att förenkla arbetet vid insatser som sträcker sig över några dagar, används en campinginredd VW Transporter som fungerar som bostads- och transportfordon, vilken tillsammans med en …

Se

Skogsträdgården

Att anlägga en Skogs-/köksträdgård ”En skogsträdgård är ett odlingssystem som försöker efterlikna naturliga ekosystem, så som en skog, en lund eller ett skogsbryn. Skogsträdgården domineras av fleråriga (perenna) växter och …

Se

Biogasproduktion

En biogasanläggning som även producerar flytande växtnäring För att reducera såväl miljöpåverkan och kostnader kommer projektet att omfatta en nyutvecklad biogasanläggning från företaget Homebiogas. Syftet är att under en betydande …

Se

Byggnaden

Byggnadens design och konstruktion Jag finner det intressant med korta citat/tanke-kondensat från personer som har pejlat och även påverkat samhällsutvecklingen i en tydlig riktning. Vid konstruktionen av byggnaden har jag …

Se

Energiteknik

Spjutspetsteknologi möter den äldsta formen av markanvändning Den huvudsakliga energin, i detta off-grid-bygge, kommer i huvudsak att produceras av solpaneler som ger både elenergi och varmvatten. Elektriciteten kommer att lagras …

Se

CO2

Laborationens målsättning är att försöka reducera försökspersonernas nuvarande CO2 utsläpp om 10-11 ton/person och år till världssamfundets mål om 1 ton/person. För att säkerställa resultatet kommer olika mät-applikationer att användas …

Se

Biotop

Det konceptuella konstverket Resiliens som är en hybrid av natur och kultur har ingått samverkan med Länsstyrelsen Västra Götalands Län. I ett första steg gav Länsstyrelsen dispens att avstycka marken …

Se

KKV

Detaljkonstruktioner på Konstnärernas Kollektivverkstad En betydande del av byggnadens bärande stolpar är tillverkade på KKV i Göteborg. I bildserien visas de 16 stolpar som ska monteras på grundplattorna från Surefoot