View Post

Montage av trästomme

2022-05-20. Våra vänner Urban och Bengt-Åke hjälper oss att slutföra resningen av byggnadens trästomme samt montage av skjutdörrspartiet.

View Post

Ångbroms från TECCA

2022-05-17 Under stomresningen monteras Teccas ”Ångbroms Variabel” (nytt namn T-Vap) mellan väggarnas inner- och ytterstolpar, vilken ger möjlighet till dubbelriktad ångtransport för en effektivare uttorkning av konstruktionen. Väven visar sig …

View Post

Färg från Teknos

2022-05-12. Vi tar en trip till Tranemo och företaget Teknos AB som har bidragit med klimatsmart färg som används till Resiliens externa stålkonstruktioner och till träinteriören.

View Post

Montering av golvbjälklag

Lördagen 23 oktober: Under fyra dagar monterar vi högprofilplåtarna som Borga levererade och som utgör byggnadens golvbjälklag. Det var 8 plåtar som monterades och de väger drygt 100 kg/st.  Med …

View Post

Leverans av virke

21 oktober och 12 november: XL-Bygg Norrby Trä Borås levererar virke till stomme och altan. Kranen på lastbilen kunde precis sträckas ut och lyfta in virkeshögen.  

View Post

Resa byggtält

9 oktober: Idag började vi resa byggtältet vi fått låna av Henry, vår sympatiska granne. Eftersom tältet hade legat på lager en tid, fick vi komplettera med skruv och mutter.  …

View Post

Målning av golvram

2021-08-28. Under lördagen målade Monika golvramen samtidigt som Henrik borrade hålen för skruvarna som ska fixera trästommen. Det var ett underbart sensommarväder som underlättade arbetet. Vi hälsade på kvigorna som …

View Post

Svetsning av stålstomme

2021-09-03  Urban och Henrik påbörjar konstruktionen av stålstommen på Urbans familjegård i Holmarp. Efter avslutad svetsning transporteras stommen till vår tomt där den monteras på plats.

View Post

Installation av pump

2021-08-13  Urban kom med sin kärra med slangvindan för att installera brunnspumpen. Pumpmodellen är gjord för att drivas med solceller. Arbetet flyter väl tills vi startar pumpen som suger in …

View Post

Installera brunnsslang

2021-08-05  Vi gräver diket för att installera en slang och en kabel som går från brunnsröret fram till platsen där den ska anslutas genom golvet.

View Post

AEG TTI levererar batteridrivna handverktyg

Det är glädjande att AEG TTI med sin koppling till designhistorien deltar som konstnärliga medskapare, genom att leverera batteridrivna 18 Volts handverktyg ur AEG’s Powertools-serie och med utrustning för att …

View Post

Bättre bilder med ny kamera

Fortsättningsvis kommer projektets ”fotografiska skärpa” att förbättras, då fotodokumentationen görs med en begagnad Sony ZV-1 och en Zhiyun Crane M2, vilket är en ”gimbal” som stabiliserar videofilmandet.

View Post

Brunnsborrning

2021-02-18  På morgonen började två killar från AB Elvings borra vår vattenbrunn. Vid 76 meter gav brunnen 660 liter vatten/timme. Borrningen avbröts vid 81 meter.

View Post

Montering och målning av grund

2020-08-03.  Pandemin med efterföljande vaccinationer gör att vi kommer igång sent med monteringen och målningen av byggnadens grund. Tack vare den precisa måttangivelsen vi fick vid finutsättningen har arbetet med …

View Post

Tillverkning av grundstolpar

2019-12-08 . Tillverkningen av grundstolpar och x-stag till dessa inleds på Konstnärernas kollektivverkstad KKV. Vid finutsättningen av mikropålningssystemet fick vi också nivåangivelser som fungerade som höjdmått för stolparna. Då KKV …

View Post

Grundläggning

2019-08-01. Vi börjar med grundläggningen som omfattar 16 st. Surefoot-fixturer, vilket är ett mikropålningssystem från Australien. Varje fixtur pålades fast med fyra rör som via en adapter anslöts till vår …

View Post

Inköp av byggnadsdetaljer

2018-10-12. Direkt vi fick ett positivt förhandsbesked för bygglov började vi inhandla överskottsprodukter på olika säljsajter på nätet. Det första fyndet var ett skjutdörrsystem som kommer att täcka hela östra …