Byggnaden

Byggnadens design och konstruktion

Byggnaden konstruktionen är till del en konsekvens av arkitekten Le Corbusiers uttalande om att hus är: machines à habiter = ”maskiner att bo i”. Det som har styrt designprocessen är således en tämligen ”osminkad” version av den ”rena funktionen”, markens topografi och det material som har funnits tillgängligt, för stunden, på säljsajter som PS Auction etc.

Byggnadens stomme är en hybrid av trä och stål, där grund- och altankonstruktionen utgörs av stål och huskroppen tillverkas av trä. Då byggnaden kommer att isoleras med 1200mm breda Kingspan PIR-skivor tillverkas väggreglar och takbalkar av 2 st. sammansatta 45 mm reglar. C-avståndet blir således 1290mm.  Byggnaden får en golvyta om ca. 7200 x 7200 mm med totalhöjd om 3000mm. Fasaden ska bestå av cortenplåt.