Byggnaden

Byggnadens design och konstruktion

Jag finner det intressant med korta citat/tanke-kondensat från personer som har pejlat och även påverkat samhällsutvecklingen i en tydlig riktning. Vid konstruktionen av byggnaden har jag bl.a. dragit egna slutsatser av arkitekten Le Corbusiers uttalande om att hus är: machines à habiter = ”maskiner att bo i”.
Det som har styrt designprocessen är således en tämligen ”osminkad” version av den ”rena funktionen”, markens topografi och det material som har funnits tillgängligt, för stunden, på säljsajter som Blocket etc.

Byggnadens konstruktion utgår från två modifierade manskapsbodar om 8450x2900x300 mm som normalt används på byggarbetsplatser. De placeras med ett avstånd om 1330 mm och byggs samman med en tak-/golvmodul, vilket tillsammans bildar en bostadsyta på 47 kvm samt 21 kvm altan.