• Inköp av byggnadsdetaljer
 • Grundläggning
 • Tillverkning av grundstolpar
 • Montering och målning av grund
 • Brunnsborrning
 • Bättre bilder med ny kamera
 • Vi hämtar biogasol från AGA - Linde Gas
 • AEG TTI levererar batteridrivna handverktyg
 • Installera brunnsslang
 • Installation av pump
 • Svetsning av stålstomme
 • Målning av golvram
 • Resa byggtält
 • Leverans av virke
 • Montering av golvbjälklag
 • Tillverka och montera syll
 • Klimatskalsprodukter från TECCA
 • Färg från Teknos
 • Ångbroms från TECCA
 • Montage av trästomme
 • Läggning av plåttak
 • Montage av takisolering
 • Varmklistring av takets tätskikt
 • Montage av lanterniner
 • Installation av infiltration
 • Konstruktion av mellanvägg
 • Arbetsplatsbesök
 • Isolering av väggar
 • Hämtning av klinker och kakel
 • Bygge av solluftfångare
 • Montering av läkt
 • Ny presenning
 • Leverans av byggskivor
 • Leverans av avjämningsmassa från Finja
 • Förberedelser för avlopp
 • Altanreglarna tjäras
 • Hämtning av skruvar
 • Montage av tröskelplåt
 • Leverans av fasadplåt
 • Montering av altantrall
 • Montering av tak och väggskivor
 • Altanstolpar
 • Montage av Cortenfasad