• Inköp av byggnadsdetaljer
 • Grundläggning
 • Tillverkning av grundstolpar
 • Montering och målning av grund
 • Brunnsborrning
 • Bättre bilder med ny kamera
 • Vi hämtar biogasol från AGA - Linde Gas
 • AEG TTI levererar batteridrivna handverktyg
 • Installera brunnsslang
 • Installation av pump
 • Svetsning av stålstomme
 • Målning av golvram
 • Resa byggtält
 • Leverans av virke
 • Montering av golvbjälklag
 • Tillverka och montera syll
 • Klimatskalsprodukter från TECCA
 • Färg från Teknos
 • Ångbroms från TECCA
 • Montage av trästomme
 • Läggning av plåttak