Biotop

Det konceptuella konstverket Resiliens som är en hybrid av natur och kultur har ingått samverkan med Länsstyrelsen Västra Götalands Län. I ett första steg gav Länsstyrelsen dispens att avstycka marken för konstnärligt utvecklingsarbete, då delar av marken löd under ett generellt biotopskydd.

Nu inleds samverkan för att förstärka livsbetingelserna för det rödlistade vildbiet Guldsandbi som finns i omgivningen. För att främja beståndet kommer det att planteras Ängsvädd och för att underlätta bobyggandet ska det skapas flera sandblottor/sandhögar.

Målbild: Länsstyrelsen Västra Götalands Län / Foto: Jennie Niesel.