Biogasproduktion

En biogasanläggning som även producerar flytande växtnäring
För att reducera såväl miljöpåverkan och kostnader kommer projektet att omfatta en nyutvecklad biogasanläggning från företaget Homebiogas. Syftet är att under en betydande del av året producera biogas för matlagning och uppvärmning av förbrukningsvatten. Huvuddelen av materialet för biogasproduktionen kommer att bestå av spillning från grannens två kvigor, som håller landskapet runt projekttomten öppet, samt organiska restprodukter från trädgårdsskötsel/matlagning . Biogasanläggningen ska på sikt kompletteras/modifieras för att driva ett elverk som laddar batteribanken under de perioder då solcellspanelerna inte genererar tillräckligt med el. För att hålla nödvändig processtemperatur om minst 20 grader kommer biogasanläggningen att installeras i en isolerad del av projektets växthus.

Fakta:
Företaget HomeBiogas har lanserat ett uppgraderat system som skapar bränsle från hushållsavfall. Den nya versionen 3.0 kan producera 30 procent mer bränsle än den tidigare versionen 2.0. Det nya systemet är enklare att montera, då det består av bara fyra stycken komponenter, till skillnad mot den tidigare 15-delars installationen.

HomeBiogas nyttjar organiskt hushållsavfall, inklusive köttprodukter, för att producera biogas för matlagning. Som ”restprodukt” genereras flytande växtnäring. Den nya anläggningen är också effektivare än den tidigare, vilket innebär att två kilo matavfall/gödsel producerar tillräckligt med biogas för två timmars matlagning.

I Biogasanläggningen används djurgödsel för att initiera gasproduktionsprocessen. För att producera biogas och växtgödning matas matrester in i nedbrytningskammaren.
Levande bakterier i systemet bryter ner matavfallet till gas, som sedan förs vidare till en integrerad gasbehållare med säkerhetsventil. Biogas leds från gasbehållaren via en slang till köket och gasspisen. Växtnäringen tappas via en kran till en vattenkanna och används till vattning/gödsling av trädgårdens ätliga växter. Kretsloppet är därmed fullbordat. Här följer mer information om Homebiogas