Arbetsplatsen

En temporär arbetsstruktur
För att förenkla arbetet vid insatser som sträcker sig över några dagar, används en campinginredd VW Transporter som fungerar som bostads- och transportfordon, vilken tillsammans med en 10 fots förrådscontainer med ett TC utrymme och en installerad Separett, utgör en väl fungerande bo-/arbetsplats.