Arbetsplatsbesök

23-04-20 Ett viktigt delmål har uppnåtts då byggnadsinspektör Helen Thilén från Svenljunga kommun godkände byggnadens konstruktion och utformning. Arbetsplatsbesöket gjordes i samverkan med projektets kontrollansvarige Lars-Erik Lundahl.