Ångbroms från TECCA

2022-05-17 Under stomresningen monteras Teccas ”Ångbroms Variabel” (nytt namn T-Vap) mellan väggarnas inner- och ytterstolpar, vilken ger möjlighet till dubbelriktad ångtransport för en effektivare uttorkning av konstruktionen. Väven visar sig vara stark och lätt att arbeta med.