Vi hämtar biogasol från AGA – Linde Gas

2021-06-01. AGA / Linde Gas AB som är konstnärliga medskapare vid gestaltningen av verket Resiliens, levererade idag Biogasol via en automat på Grimboåsen 6, Göteborg. Det fungerade väl och vi fann automaten som ett smidigt system för distribution av gasol. Det väckte också ett minne till liv, då systemets funktion påminde om de ”mjölkautomater” som fanns i matbutiker under 1950-60-talet, i vilka man matade in en tom mjölkflaska och fick ut en fylld.

FAKTA: AGAs fossilfria gasol utvinns av förnybara råvaror, exempelvis fetter och vegetabiliska oljor. Det är en biprodukt från produktionen av biodiesel (HVO) och tillverkningen av biobensin. Palmolja eller dess biprodukter har inte använts i framställningen. Växthusgasutsläppen blir 95 % lägre jämfört med helt fossilbaserad gasol.

Skriv en kommentar