Resiliens
är: ”den långsiktiga förmågan hos ett system att hantera förändringar och fortsätta att utvecklas”. Parisavtalets mål är att hålla den globala medeltemperaturökningen väl under två grader och sträva mot
att hålla
temperaturökningen under 1,5 grader. Det innebär att de genomsnittliga globala CO2 utsläppen bör vara högst 1 ton per person 2050. Det konceptuella konstverket Resiliens mål är att innan 2025 skapa förutsättningar och generera en BILD som återger hur livet ter sig vid ett CO2 utsläpp om 1 ton per person och år.