Grunden

Ett nytt innovativt och enkelt grundläggningssystem
Valet av grundläggningssystem, efter en genomgång av befintliga system, föll på en tämligen ny produkt från det Australienska företaget Surefoot, med nystartad tillverkning i Spanien. Surefoot är ett mikro-pålningssystem som vid gynnsamma förhållanden går att montera med enbart handverktyg såsom en 52 joules bilningshammare och ett elverk. Varje ”platta” med 4 pålningsrör klarar en belastning om 11,2 ton och det krävs en kraft motsvarande 6,5 ton för att dra systemet ur marken. Den effektiva arbetstiden för grundläggningen begränsades till endast en arbetsdag genom systemet Surefoot.